Omgevingsvergunningaanvraag (Bouwaanvraag)

In het geval dat een vergunning vereist is worden vergunningstekeningen met details gemaakt worden. Hierbij wordt een compleet tekeningenpakket dat aan Bouwbesluit voldoet ingeleverd. Het aanvraagformulier wordt voor u ingevuld, en ik wordt het aanspreekpunt voor de gemeente. Tekeningen op schaal van het gemeentearchief, bestemmingsplan en de kadastrale gegevens dient door de opdrachtgever geleverd te worden.

KING_Vergunningen

Omgevingsvergunning met Architect KING
Als de Verbouwings-Architect heb ik veel ervaring met verschillende soorten bouwvergunningen. Voor het maken van bijvoorbeeld een aanbouw, souterrain heeft u een reguliere bouwvergunning nodig. Dit is nu gebundeld in een omgevingsvergunning (wabo). Om een berging te veranderen naar een woonfunctie heeft u ook bouwvergunning nodig. Voor constructieve aanpassingen heeft u ook een bouwvergunning nodig.

Ik heb een goede relatie met welstand en de gemeente en zorg in goed overleg dat uw aanvraag een succes wordt. Als de Verbouwings-Architect verzorg ik de vergunning, en regel:

  • Tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie; plattegronden, doorsneden en gevels.
  • Omgevingsvergunning aanvraag formulier.
  • Alle communicatie met de gemeente, welstand en andere betrokken partijen.

Vergeet niet dat de gemeente 12 weken voor het verlenen van de vergunning neemt, dus houd daar in uw planning rekening mee. Voor het veranderen van een bestaande woning heeft u geen vergunning nodig. Wanneer uw huis een monument is, zijn er andere eisen van toepassing.